Строителна фирма "Радистрой 49" ЕООД извършва

строителство и ремонт на :

Еднофамилни  къщи

Къщи  за  гости

Семейни  хотели

Жилищни  кооперации

Апартаменти

Метални  конструкции

Промишлено  строителство и др.

 

"Радистрой 49" е регистрирана в камарата на строителите - ПЪРВА ГРУПА: строежи от високо строителство, жилищно, обществено - обслужващо, промишлено. Четвърта и пета категория съгласно чл.5 ал.6 от ПРВВЦПРС: ПЕТА ГРУПА: събаряне и разрушаване, земни работи, строителство на жилищни и нежилищни сгради, покривни работи, полагане на мазилки, монтаж на дограма и дърводелски работи, полагане на облицовки и настилки, боядисване и стъклопоставяне.

"Радистрой 49" разполага със:

- Строителен техник, отговарящ за ефективното техническо ръководство и издаване на строителния обект.

- Инженер-конструктор, който извършва предпроектни проучвания, проектиране на конструкцията съобразно архитектурния проект, конструктивни и якостни изчисления в параметрите на проектирания обект.

- Архитект, упражняващ техническо ръководство при проектиране на обекта и авторски надзор по време на строителните дейности.

 

"Радистрой 49" ЕООД  е със седалище гр.Велико Търново и работи на територията на цялата страна.